Tijdens het kennismakingsgesprek volgt een karakteranalyse van uw kind en wordt er gekeken naar zijn/haar gezondheid.
Dit gebeurt middels Gelaatkunde en dit geeft een duidelijk beeld van wie uw kind van nature is.
Gelaatkunde is een pseudowetenschap waar men teruggaat naar de eerste celdeling (kiemblad ). Het geeft o.a. aan welk stelsel (zenuwen, spijsvertering, botten- en spieren) het sterkst ontwikkeld is. Zo kunnen we een onderscheidt maken welk stelsel gestimuleerd dient te worden.

Ieder kind is uniek. Bepaald gedrag kan voortkomen uit lichamelijke ongemakken. Dit is het eerste waar ik naar kijk.
Echter de leefomgeving speelt hierbij ook een grote rol. Daarom kijk ik in samenspraak met de ouders naar het totaalbeeld.
Indien u uit evenwicht bent of volgens bepaalde patronen leeft heeft dit zijn weerslag op uw leven, uw werk maar zeker ook op uw kind.
Uw kind past zich namelijk naadloos aan naar uw gedrag.
Van veel patronen in ons gedrag zijn wij ons niet bewust.
Wij moeten eerst deze gevoelens en gewoonten herkennen, daarna kunnen wij deze pas veranderen.
Regelmatig komt het in de praktijk voor dat niet alleen het kind behandeld wordt.

Aan de hand van deze analyse wordt in samenspraak met de ouders een zorgplan opgesteld.
In het zorgplan staan onder andere het karakter van uw kind beschreven, het sociale gedragspatroon en zijn/haar lichaamshouding.

Zo krijgen we een goed beeld van uw kind en wordt het duidelijker welke kant er bijgestuurd moet worden.

Neem vandaag nog contact op voor meer informatie.

Over het algemeen zijn zowel Sandra Buijsrogge als Eddy Filius betrokken bij het maken van het plan.
Tevens is onderaannemerschap ( wij worden ingehuurd door een andere instantie / praktijk ) een vorm welke tot de mogelijkheden behoord.