BURN – OUT Het niet (h)erkennen van overmatige stress is het grootste gevaar voor de ontwikkeling van overspannenheid en burn-out. Hierbij is het van belang dat je je realiseert dat

Continue

Algemene voorwaarden voor praktijk Natuurgeneeskundige therapie. Art. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundig therapeut en de opdrachtgever. Art. 2. 

Continue

De Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) komt op voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten.   Het doel van de BATC is het creëren van

Continue